Voortgezet onderwijs op de Guus Kieft

De Guus Kieft School biedt voortgezet onderwijs aan op alle niveau's.

Wat ga je doen op school?

Op de Guus Kieft School hebben leerlingen veel vrijheid om zelf hun rooster en dagindeling samen te stellen. Dat doen zij samen met hun mentor, n.a.v. de afspraken die er gemaakt worden in hun leerlingkringgesprek. In het leerlingkringgesprek staat de driehoek ouder-leerling-mentor centraal. De leerling gaat in gesprek met zijn ouders en mentor om te bespreken hoe het gaat op school en wat de volgende stappen kunnen zijn in zijn/haar leerproces.

Dat betekent dus dat elke leerling een individueel rooster heeft dat deels overlapt met het rooster van andere leerlingen. Bij het samenstellen van het individuele rooster kan er gekozen worden uit verschillende parallel ingeroosterde lessen. Daarnaast kan een leerling uren in het eigen rooster zetten voor zelfstandig werk. Je hebt als leerling invloed op het lesaanbod. Zo kun je met begeleiders afspraken maken voor nieuwe lessen, aangeven dat je bepaalde lessen mist in het rooster of zelf een les aanbieden.

Wat kun je als ouder verwachten?

De meeste leerlingen nemen eerst een periode de tijd om te ontscholen. Dat is een fase waarin ze gaan ontspannen en gaan ontdekken wat je op onze school kan doen en hoe je dat gaat aanpakken. In deze periode ligt het accent vaak ook meer op de sociale interactie met de medeleerlingen. Soms is deze fase kort en soms wat langer, vaak afhankelijk van de vorige ervaringen op de oude school. Als mentoren bieden we ondersteunende structuren aan zoals een basisrooster en steun bij het maken van een weekplanning. In de volgende fase zal een leerling vaak meer lessen inplannen en/of eigen projecten ondernemen. Mentoren houden samen met de leerlingen en vakdocenten bij hoe er aan de kerndoelen wordt voldaan. Als ouder heb je in ieder geval twee keer per jaar een gesprek hierover.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Op de Guus Kieft School kunnen leerlingen zich, jaarlijks voorbereiden op het behalen van één of meerdere deelcertificaten van het staatsexamen. Zo kan een leerling in principe uitgesmeerd over drie of vier jaren een volledig diploma bij elkaar sparen. Na de periode van voortgezet onderwijs, is de leerling toe aan vervolgonderwijs of een andere vorm van zelfstandig worden. Dat kan op verschillende manieren.