21st century skills, wat zijn dit?

Onze maatschappij verandert door de toeneming van digitalisering en een steeds uitgebreide technologie. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines en organisaties draaien op computers en IT. 21st century skills, of 21e eeuwse vaardigheden, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Op de Guus Kieft School zijn wij ons hiervan bewust en werken we op een manier die bijdraagt aan de ontwikkeling van 21 century skills.

Welke 21st century skills zijn er?

Het Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet hebben 11 vaardigheden beschreven die nodig zijn om mee te draaien in de huidige maatschappij. Op de Guus Kieft school werken de leerlingen aan onderstaande vaardigheden.

Wil je meer weten over hoe wij de leerlingen 21st century skills bijbrengen? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel.