Primair onderwijs op de Guus Kieft

De Guus Kieft School biedt basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 jaar.

Wat ga je doen op school?

Op de Guus Kieft School hebben leerlingen veel vrijheid om zelf hun rooster en dagindeling samen te stellen. Dat doe je samen met je mentor, n.a.v. de afspraken die er gemaakt worden in je leerlingkringgesprek. In het leerlingkringgesprek staat de driehoek ouder-kind-mentor centraal. De leerling gaat in gesprek met zijn ouders en mentor om te bespreken hoe het gaat op school en wat de volgende stappen kunnen zijn in zijn/haar leerproces.

Dat betekent dus dat elk kind zijn eigen rooster heeft. Je kunt kiezen om aan verschillende lessen mee te doen, zelfstandig te werken, veel vrije tijd om zelf in te delen, of juist een wat strakker rooster.

Je hebt als kind invloed op het lesaanbod. Zo kun je met begeleiders afspraken maken voor nieuwe lessen, of zelf een les aanbieden.

Wat kun je als ouder verwachten?

De meeste leerlingen nemen eerst een periode de tijd om te ontscholen. Dat is een fase waarin ze gaan ontspannen en gaan ontdekken wat je op onze school kan doen en hoe je dat gaat aanpakken. Deze periode wordt er veel gespeeld. Soms is deze fase kort en soms wat langer, vaak afhankelijk van de vorige ervaringen op de oude school. Via het spelen en de activiteiten die wij aanbieden komen leerlingen erachter wat ze interessant vinden en welke soort leren bij hen past. Als mentoren bieden we ondersteunende structuren aan zoals een basisrooster en eventueel een weekplanning. In de volgende fase zal een leerling lessen inplannen en/of eigen activiteiten ondernemen. Mentoren houden bij hoe er aan de kerndoelen wordt voldaan. Als ouder heb je in ieder geval twee keer per jaar een gesprek hierover.

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Na de periode van primair onderwijs, op een leeftijd die bij deze leerling past gaat de leerling overstappen naar het VO. Dat kan op verschillende manieren.

Als de leerling bij ons blijft, zal hij zijn/haar eigen manier vinden om zich bij de lessen en het aanbod van het VO te voegen. Dat kan in één keer zijn, of geleidelijk gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je als 10 jarige al VO lessen volgt, of pas op je 13e naar het VO gaat.

Als de leerling en ouders ervoor kiezen om de overstap te maken naar regulier voortgezet onderwijs wordt er een traject ingezet vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar. Vanaf die periode begeleiden we intensief naar de doelen die bij deze overstap horen. We hebben daar allerlei specifieke materialen voor waarmee we een leerling kunnen begeleiden. We hebben daar hele goede ervaringen mee. In april wordt ook ieder jaar de groep 8 eindtoets afgenomen voor deze leerlingen.