Democratisch onderwijs

Democratisch onderwijs heeft veel weg van het dagelijkse leven in de maatschappij. Verschillende mensen, van verschillende leeftijden met verschillende interesses leven met elkaar en leren elkaar te waarderen om wie ze zijn. Het onderwijs wordt ingericht door de leerlingen zelf, onder begeleiding van de docenten. Door zelf invloed uit te oefenen op het leerproces ontwikkelen leerlingen een grote vorm van betrokkenheid en zelfstandigheid en ontdekken ze waar hun talenten liggen. Maar wat maakt een school nu een democratische school?

Kernpunten van democratisch onderwijs

Iedere democratische school is anders. Er zijn dan ook geen speciale vereisten waar je als school aan moet voldoen. Wel zijn er een aantal kernpunten die wereldwijd gelden:

  • Iedereen is gelijk: studenten en docenten hebben een gelijke stem in de besluitvorming;
  • De leerlingen kiezen zelf wat zij dagelijks willen leren;
  • Maatschappij en school liggen in het verlengde van elkaar;
  • Het onderwijs gaat uit van de basisbehoeften aan competentie, autonomie en verbondenheid.

Sociocratische besluitvorming

Bij democratisch onderwijs is iedereen gelijk. Bij ons hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem. Voor het maken van beslissingen hanteren wij daarom een sociocratisch model dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van individuen. Dit betekent dat een besluit alleen kan worden genomen als iedereen met het besluit instemt: de docenten, leerlingen en ouders. Lees meer over ons sociocratisch kringmodel.

Leerstijlen democratisch onderwijs

Er is op de Guus Kieft School ruimte voor verschillende leerstijlen. Elk kind heeft zijn eigen leervragen en leerstijl. Het onderwijs wordt hierop aangepast. Samen met de leerlingen kijken de docenten welke methode bij de leerling past, zoals het volgen van een les of een online cursus. Maar je kunt ook leren door een bezoek te brengen aan een museum, een werkstuk te maken of zelfstandig te werk gaan.

Maatschappij binnen de school

Op de Guus Kieft School werken leerlingen van verschillende leeftijden met elkaar samen en geven onder begeleiding van de docenten vorm aan wat hen boeit. Je bepaalt als leerling zelf wat je wilt leren, wanneer je dit doet en met wie je dit doet. Je stelt zelf je persoonlijke doelen. Zo leer je zelf te ontdekken waarin je je graag wilt ontwikkelen. Daarbij zoek je mensen met wie je dit kunt uitvoeren, wordt je bijgebracht hoe je je mening kunt uiten en geef je zelf uitvoering aan je plannen. Je leert dus echt door je eigen motivatie en door ervaring.

Meer weten?

Heb je vragen over onze manier van lesgeven? Of ben je benieuwd of democratisch onderwijs bij jou past? Dan komen wij graag met je in contact.