Geweldloze communicatie op school

Communiceren is het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Hoe je een boodschap overbrengt is een belangrijke vaardigheid die wij zowel de leerlingen als onszelf blijven bijbrengen. Daarom hanteren wij op onze school geweldloze communicatie: Non Violent Communication (NVC). Wat is NVC precies en hoe passen wij dit toe in onze school?

Wat is geweldloze communicatie?

Geweldloze communicatie is een communicatietechniek ontwikkeld door dr. Marshall Rosenberg. Het is een praktisch communicatiemiddel voor het creëren van verbinding, begrip, duidelijkheid en echte samenwerking tussen mensen. Ook in uitdagende situaties. Deze vorm van communiceren wordt gebruikt voor het oplossen van conflicten, bemiddelen, coaching en als middel voor zelfontwikkeling.

Hoe passen wij dit toe op school?

In de school passen wij geweldloze communicatie toe in de praktijk. Zowel in de dagelijkse communicatie, als in het geval van een conflict. Na conflictsituaties volgt er een bemiddelingskring, waarin de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een bemiddelaar. Het doel is om samen te leren van elke conflictsituatie die we tegenkomen. We leren zo over de grenzen van de schoolafspraken en van elkaar. Zo dragen we zorg voor een veilige schoolgemeenschap.