Sociocratische besluitvorming

Bij een sociocratische besluitvorming wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van individuen. Dit betekent in het geval van de Guus Kieft School dat docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem hebben. Een besluit kan bij ons alleen worden genomen als iedereen met het besluit instemt (consent). Het maken van besluiten met consent zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leren.

Hoe is een sociocratische bestuursvorm opgebouwd?

De bestuursvorm is bij ons opgebouwd uit kringen. Iedere kring heeft een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid. In de kring waar je deel van uitmaakt, kun je zowel kennis en ideeën inbrengen. Op de Guus Kieft School hebben we de volgende kringen:

  • PO-kring
  • Schoolkring
  • Ondernemerskring
  • Verbindingskring
  • Ouderkring

PO-kring

De PO-kring bestaat uit alle PO-leerlingen en begeleiders. We komen elke ochtend om 9:00 samen om met elkaar kort de dag door te nemen. Leerlingen en begeleiders kunnen in deze ochtendkring ook voorstellen doen als zij een schoolafspraak willen veranderen, of een plan hebben waar ze consent voor willen vragen aan de groep.

Schoolkring

De Schoolkring komt eenmaal per week samen om te vergaderen over zaken die belangrijk zijn voor de school als geheel. In deze kring komen de begeleiders, de leerlingen en eventueel afgevaardigden van de ONK en de Verbindingskring samen. Leerlingen zijn actief betrokken bij deze kring. Afspraken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken in de school worden hier gezamenlijk gemaakt. Zo heb je als leerling direct invloed op de regels die er zijn.

Ondernemerskring

De Ondernemerskring bestaat uit de mentoren en vaste begeleiders van de Guus Kieft School. Naast hun mentor- en begeleidingstaken dragen zij samen zorg voor alle kerntaken en financiën binnen de Guus Kieft School. De Ondernemerskring komt meerdere keren per jaar samen om te vergaderen.

Verbindingskring

De Verbindingskring vormt de verbinding tussen de Stichting Guus Kieft School, de Ouderking en de school. Dit is een orgaan voor informeel informatief en afstemmend overleg.

Het Leerlingkringgesprek

Minimaal twee keer per jaar is er voor iedere leerling een individueel leerlingkringgesprek. In dit leerlingkringgesprek worden, vanuit het idee dat de leerling zelf de hoofdeigenaar is van zijn of haar leerweg, de leerdoelen geëvalueerd en opgesteld. Aan dit gesprek nemen de leerling, de ouders en de mentor van de leerling deel.

Ouderkring

De Ouderkring heeft zijn medezeggenschap middels de ouder-begeleider-avonden. Daar kunnen voorstellen geformuleerd worden die met een afvaardiging van de ouders op de agenda van de juiste kring geplaatst worden.

De Stichting Guus Kieft School

De stichting is een orgaan dat meerdere initiatieven onder zich kan hebben, waarvan de huidige school er een van is. De stichting is de rechtspersoon waaraan voor de externe contacten de brinnummers van de school gekoppeld zijn.