Statuten

DigAfschr - akte van statutenwijziging Stichting Guus Kieft School.pdf

Informatie over de Stichting Guus Kieft School

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 8514.70.956

Het bestuur van de Stichting Guus Kieft School wordt gevormd door:

Voorzitter: mevrouw C. de Vries

Penningmeester: mevrouw E.S. Gomperts

Secretaris: de heer S.J.C. Dirkse

Genoemde bestuurders zijn in hun bestuursfuncties voor de Stichting Guus Kieft School onbezoldigd.