Natuurlijk Leren

Natuurlijk leren heeft bij ons meerdere betekenissen; allereerst het leren op een vanzelfsprekende manier, waar de groei van kinderen het uitgangspunt is. Daarnaast ook het leren in en met de natuur, waarbij de nadruk ligt op de verbondenheid met het leven in al zijn facetten.

Natuureducatie

De Guus Kieft School is gehuisvest in een natuurgebied. De wereld vraagt om mensen die zich verbonden weten met het ecosysteem waar ze onderdeel van uitmaken. Door te kunnen leren in en met de natuur, wordt daar de basis voor gelegd. Zo zijn er regelmatig biologielessen rond de school, waarbij bijvoorbeeld slootwater onder een microscoop bekeken wordt of eetbare planten worden gezocht.

De Braak

De Braak is het natuurgebied waar de Guus Kieft School aan ligt. Het is een prachtig heempark rond een centrale plas.