Het team

De Guus Kieft School is opgericht door Guus Kieft en zijn moeder Cielja. Eliane Gomperts zat in de initiatief groep van de school en onder haar leiding is de school in 2006 officieel geopend. Inmiddels hebben wij een team van betrokken mensen opgebouwd die streven naar de beste leeromgeving voor de leerlingen. Maak kennis met ons team!

Sandra

Mijn naam is Sandra Schonig, geboren in 1971 in Alkmaar. Ik geloof in de kracht en eigenheid van kinderen. Al jaren werk ik vanuit gelijkwaardigheid met jonge mensen. Vanaf 2003 ben ik pionier in het vernieuwende onderwijs. Ik heb vele jaren ervaring op verschillende democratische scholen in Nederland. Op de Guus Kieft School is het fijn dat ieder kind en volwassene tot zijn recht komt en in zijn kracht komt te staan. Het is mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Rollen binnen de GKS: AK leider, PO kring coordinator, PO begeleider en mentor, Intake-coordinator, ICT coordinator

Eliane

Op een doorsnee GKS-dag geniet ik enorm als ik de leerlingen veelzijdig bezig zie, ieder vanuit eigen nieuwsgierigheid en motivatie. Ik wil graag ruimte maken voor ieder mens, jonger of ouder, om vanuit oprechte belangstelling gehoord en gerespecteerd te kunnen worden. Zodat iedere leerling, als opgroeiend mens, vanuit die warme inbedding een autonome ontwikkelingsweg kan gaan. Daarom zet ik me in voor de formule van het democratisch onderwijs. Op de Guus Kieft School zijn de sociocratische organisatie structuur, de coöperatieve communicatie en het leren met hoofd, hart en handen voor mij de middelen die dat mogelijk maken. Oorspronkelijk kom ik uit het Vrije Schoolonderwijs waar ik met veel dankbaarheid een rijke ervaring op heb kunnen doen. Ik ben als praktische initiatiefnemer sinds de oprichting van de school staflid en begeleider.

Rollen binnen de GKS: VO-begeleider en docent, mentor, VO-coördinator, coördinator nieuwe VO-docenten, eindverantwoordelijke gebouwbeheer, verantwoordelijke ouderavonden, verantwoordelijk voor communicatie naar ouders en buitenwereld

Jori

Sinds 2012 werk ik op de GKS en volg met bewondering het ontwikkelingsproces van de leerlingen. Het is bijzonder om samen met hen vanuit gelijkwaardigheid en natuurlijke interesse nieuwe kennis op te doen en de wereld te mogen ontdekken. Ik vind het heel fijn om als leerkracht de ruimte te mogen hebben om ieder kind echt te kunnen zien en te kunnen ingaan op hun eigen leerwensen.

Rollen binnen de GKS: PO-begeleider, mentor, administratieve taken (PO-rooster, financiën, intake)

Marije

Sinds 2008 ben ik verbonden aan de Guus Kieft School doordat mijn zoon als 4 jarige leerling startte op school. Volgend jaar stroomt hij door naar het Voortgezet Onderwijs. In 2013 ben ik begonnen als begeleider. Ik geloof dat ieder kind zijn eigen tempo heeft van ontwikkelen op eigenlijk alle gebieden in het leven, dus ook in onderwijs. Het binnen de mogelijkheden steeds onderzoeken en luisteren wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, maakt mij blij.

Rollen binnen de GKS; PO-begeleider en VO-begeleider, PO team-coördinator, coördinator ZorgomWelbevinden, mentor.

Samuel

Mijn naam is Samuel Dirkse. Ik werk sinds 2014 op de GKS en ben een oud-leerling.

Op het moment doe ik een cabaretopleiding, de Paul van Vliet Academie. De reden dat ik als leerling voor deze school gekozen heb, is dezelfde als die ik als begeleider voor deze school gekozen heb. Iedereen wordt behandeld als een gelijke en iedereen heeft evenveel rechten. Ook omdat ik denk dat we leren vanuit interesse en niet omdat iemand je dat oplegt. Aan ons is de taak de interesse bij de leerlingen op te wekken

Taken: begeleider, mentor, roostermaker, Vo-kringleider, begeleiden met wiskunde en maatschappijleer en grapjas (als de tijd en ruimte zich daarvoor schikken)