Het team

De Guus Kieft School is opgericht door Guus Kieft en zijn moeder Cielja. Eliane Gomperts zat in de initiatief groep van de school en onder haar leiding is de school in 2006 officieel geopend. Inmiddels hebben wij een team van betrokken mensen opgebouwd die streven naar de beste leeromgeving voor de leerlingen. Maak kennis met ons team!

Eliane

Op een doorsnee GKS-dag geniet ik enorm als ik de leerlingen veelzijdig bezig zie, ieder vanuit eigen nieuwsgierigheid en motivatie. Ik wil graag ruimte maken voor ieder mens, jonger of ouder, om vanuit oprechte belangstelling gehoord en gerespecteerd te kunnen worden. Zodat iedere leerling, als opgroeiend mens, vanuit die warme inbedding een autonome ontwikkelingsweg kan gaan. Daarom zet ik me in voor de formule van het democratisch onderwijs. Op de Guus Kieft School zijn de sociocratische organisatie structuur, de coöperatieve communicatie en het leren met hoofd, hart en handen voor mij de middelen die dat mogelijk maken. Oorspronkelijk kom ik uit het Vrije Schoolonderwijs waar ik met veel dankbaarheid een rijke ervaring op heb kunnen doen. Ik ben als praktische initiatiefnemer sinds de oprichting van de school in 2006 staflid en begeleider.

Rollen binnen de GKS: VO- en PO-docent, mentor, eindverantwoordelijke gebouwbeheer, eindverantwoordelijk voor communicatie met organisaties van buiten de school.

Marije

Sinds 2008 ben ik verbonden aan de Guus Kieft School doordat mijn zoon als 4 jarige leerling startte op school. Volgend jaar stroomt hij door naar het Voortgezet Onderwijs. In 2013 ben ik begonnen als begeleider. Ik geloof dat ieder kind zijn eigen tempo heeft van ontwikkelen op eigenlijk alle gebieden in het leven, dus ook in onderwijs. Het binnen de mogelijkheden steeds onderzoeken en luisteren wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, maakt mij blij.

Rollen binnen de GKS: PO-begeleider en VO-begeleider, PO team-coördinator, coördinator ZorgomWelbevinden, mentor.

Irene

Heel graag ben ik op de Guus Kieft School waar de leerlingen ieder hun eigen leerdoelen vaststellen en in eigen tempo werken. Democratisch onderwijs heeft mijn hart gestolen. Ik vind het heel leuk om leerlingen naar het examen te begeleiden. De afstand tussen de exameneisen en dat waar een leerling zich dagelijks mee bezig houdt, is best groot. Uitdaging voor mij is om die afstand te overbrugbaar te maken en aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van iedere leerling. De motivatie is hoog en dat geeft vaak heel leuke lessen.

Rollen binnen de GKS: Docent Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen en Aardrijkskunde

Martijn

Werken in het Democratisch onderwijs geeft me vrijheid. Ik geniet ervan hoe we, stafleden en studenten samen, de school inrichten en vormgeven. De leerprocessen van mijn mentorstudenten kunnen we helemaal op maat ontwerpen. Mijn lessen zijn meestal één-op-één of in een klein groepje. Ik leerde het vak ooit als Montessori-leider, met leerlingen werkend op hun eigen niveau. Het liefste laat ik de ene student het aan de andere uitleggen, dat werkt motiverend en laat beiden de stof beter begrijpen.

Rollen binnen GKS: Mentor, staflid, rekendocent, begeleider PO, schoolkringleider en roostermaker.

Yashodara

Na 10 jaar in het regulier onderwijs gewerkt te hebben, was ik echt toe aan een andere vorm van educatie. Via een vriendin kwam ik in contact met democratisch onderwijs en samen met haar en anderen hebben we een school opgericht waar ik nog steeds werk. Dit schooljaar ben ik gestart bij de Guus Kieft School met name om me bezig te houden met het primair onderwijs.

Rollen binnen de GKS: Mentor, begeleider voor PO en de bemiddelingskring

Desirée

Sinds dit schooljaar ben ik als zorgcoördinator werkzaam op de Guus Kieft School. De school waar mijn zoon een groot deel van zijn basisschooltijd doorbracht en waar ik heb ervaren hoe fijn het is voor een kind om vanuit intrinsieke motivatie te leren. Ik geloof in deze vorm van onderwijs waarbij het kind vanuit eigen behoeften en verlangens aangeeft wat het wil leren en de school hierin volgt. Zo kun je je als kind ontwikkelen op je eigen manier en in je eigen tempo.

Rollen binnen de GKS: coördinator Zorg om Welbevinden, Yogadocente en verantwoordelijke BHV