Het team

De Guus Kieft School is opgericht door Guus Kieft en zijn moeder Cielja. Eliane Gomperts zat in de initiatief groep van de school en onder haar leiding is de school in 2006 officieel geopend. Inmiddels hebben wij een team van betrokken mensen opgebouwd die streven naar de beste leeromgeving voor de leerlingen. Maak kennis met ons team!

Eliane

Op een doorsnee dag geniet ik enorm als ik de leerlingen veelzijdig bezig zie, ieder vanuit eigen nieuwsgierigheid en motivatie. Ik wil graag ruimte maken voor ieder mens, jonger of ouder, om vanuit oprechte belangstelling gehoord en gerespecteerd te kunnen worden. Zodat iedere leerling, als opgroeiend mens, vanuit die warme inbedding een autonome ontwikkelingsweg kan gaan. Daarom zet ik me in voor het democratisch onderwijs. Op de Guus Kieft School zijn de sociocratische organisatie structuur, de coöperatieve communicatie en het leren met hoofd, hart en handen voor mij de middelen die dat mogelijk maken. Oorspronkelijk kom ik uit het Vrije Schoolonderwijs waar ik met veel dankbaarheid een rijke ervaring op heb kunnen doen. Ik ben als praktische initiatiefnemer sinds de oprichting van de school in 2006 staflid en begeleider.

Rollen binnen de Guus Kieft School: VO- en PO-docent, mentor, eindverantwoordelijke gebouwbeheer, eindverantwoordelijk voor communicatie met organisaties van buiten de school.

Irene

Heel graag ben ik op de Guus Kieft School waar de leerlingen ieder hun eigen leerdoelen vaststellen en in eigen tempo werken. Democratisch onderwijs heeft mijn hart gestolen. Ik vind het heel leuk om leerlingen naar het examen te begeleiden. De afstand tussen de exameneisen en dat waar een leerling zich dagelijks mee bezig houdt, is best groot. Uitdaging voor mij is om die afstand te overbrugbaar te maken en aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van iedere leerling. De motivatie is hoog en dat geeft vaak heel leuke lessen.

Rollen binnen de Guus Kieft School: Docent Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen en Aardrijkskunde

Martijn

Werken in het democratisch onderwijs geeft me vrijheid. Ik geniet ervan hoe we, stafleden en studenten samen, de school inrichten en vormgeven. De leerprocessen van mijn mentorstudenten kunnen we helemaal op maat ontwerpen. Mijn lessen zijn meestal één-op-één of in een klein groepje. Ik leerde het vak ooit als Montessori-leider, met leerlingen werkend op hun eigen niveau. Het liefste laat ik de ene student het aan de andere uitleggen, dat werkt motiverend en laat beiden de stof beter begrijpen.

Rollen binnen de Guus Kieft School: Mentor, staflid, rekendocent, begeleider PO, schoolkringleider en roostermaker.

Yashodara

Na 10 jaar in het regulier onderwijs gewerkt te hebben, was ik echt toe aan een andere vorm van educatie. Via een vriendin kwam ik in contact met democratisch onderwijs en samen met haar en anderen hebben we een school opgericht waar ik nog steeds werk. Dit schooljaar ben ik gestart bij de Guus Kieft School met name om me bezig te houden met het primair onderwijs.

Rollen binnen de Guus Kieft School: Mentor, begeleider voor PO en de bemiddelingskring

Marjoke

Geen dag is hetzelfde en dat houd je scherp! Ik vind het leuk om leerlingen te begeleiden bij het vinden van hun eigen weg. Daarnaast ben ik ook graag vakinhoudelijk bezig. De gelijkwaardigheid die er bestaat op school tussen leerlingen, docenten en begeleiders maakt het werken hier echt bijzonder!

Rollen binnen de Guus Kieft School: Mentor, Intake, begeleider en docent Primair en Voortgezet Onderwijs

Josefien

Geheel bij toeval kwam ik bij de Guus Kieft School terecht. Een goede start voor mijn beginnende onderwijscarrière na mijn rechtenstudie. Een warm gevoel heerst hier elke dag. De groep leerlingen voelt als een grote familie. Nooit eerder heb ik verschillende leeftijdsgroepen op zo´n harmonieuze manier met elkaar om zien gaan. Vrijheid, respect, communicatie en zo nodig bemiddeling staan naar mijn mening centraal in de lessen en daarbuiten.

Rollen binnen de Guus Kieft School: Mentor, begeleider en leraar Nederlands in opleiding

Marieke

In 2012 raakte ik als ouder betrokken bij democratisch onderwijs en zag daar een vorm van leren waar ik me helemaal in kan vinden. In mijn ogen zou er in elke regio een democratische school moeten zijn. Dit heeft ertoe geleid dat ik mede-oprichter ben van een democratische school, waar ik nu nog steeds actief ben. Wat mij boeit in democratisch onderwijs is de ruimte die er voor ieder individu is, het ontspannen contact tussen mensen van verschillende leeftijden en de diversiteit: elke school is anders. Het zijn echt de mensen die met elkaar de school maken.

Rollen binnen de Guus Kieft School: Zorgcoördinator