De Guus Kieft School: wie zijn wij?

De Guus Kieft School is een kleinschalige, democratische school voor primair en voortgezet onderwijs. Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen. Wij spreken die natuurlijke nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van kinderen aan.

Werkwijze democratisch onderwijs

Democratisch onderwijs betekent dat leerlingen mee mogen beslissen over hun eigen leerproces op school. Bij ons heeft ieder kind de vrijheid om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen en om te leren op een manier die bij hen past. We gaan hierbij uit van de natuurlijke leerwensen van een kind. Zelfontdekkend leren en eigen verantwoordelijkheid zijn hier van belang. Ook heeft natuurlijk leren bij ons nog een andere dimensie, we hechten namelijk grote waarde aan het leren in, met en over de natuur.

Als leerling ben je hoofdeigenaar van je eigen leerproces. Dit geef je vorm in samenwerking met je begeleiders en vakdocenten. Zo leer je zelf structuur te brengen in je dag. Bijvoorbeeld door in overleg met je mentor je eigen rooster samen te stellen.

De Guus Kieft School ondersteunt met passend lesmateriaal en een divers lesaanbod. We werken niet met toetsen, tenzij de leerling daar om vraagt. Wel volgen we de leerlingen dagelijks in hun ontwikkeling en weten waar zij zich bevinden op de leerlijn. Wij geloven dat je zo leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.

Er zijn bij ons op school geen klassen. Daarom loop je ook nooit voor of achter. Je doet de dingen die bij je passen. Bij ons telt wie je bent, wat je wilt en wat jij nodig hebt voor je eigen ontwikkeling.

Officieel erkend

Wij krijgen regelmatig de vraag of onze school officieel erkend is. Dit zijn wij zeker. Voor zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs is de Guus Kieft School goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

De Guus Kieft School ontvangt geen geld van de overheid. Dit maakt ons een particuliere school. Bij onze praktische informatie vindt u meer over deze ouderbijdrage.