Groot nieuws!

Democratische School LIFE! en de democratische school de Guus Kieft School hebben samen één nieuwe democratische school gevormd. We hebben een geweldige plek gevonden voor de school, namelijk het voormalige Kuiperijmuseum dat gekoppeld is aan de poldermolen van Sloten. Een locatie die gemaakt lijkt te zijn voor onze school en onze manier van leren.

Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en een buitentuin. Er moet nog wel wat gebeuren om de locatie geschikt te maken als school. Architect Serge Schoemaker heeft onze ideeën vertaald in een ontwerp, helemaal in de stijl en sfeer van het gebouw. De ruimte wordt een perfecte plek waar onze leerlingen kunnen leren, spelen en samenwerken.

Wij willen de verbouwing graag duurzaam laten uitvoeren met Tierrafino leembouw van Leembouw Nederland. Leem is een volledig natuurlijk product en is volledig herbruikbaar. Het zorgt in de school voor een natuurlijke en rustige atmosfeer. Kortom een perfecte omgeving voor studenten.

Als particuliere school en ANBI-status stichting krijgen LIFE! en Guus Kieft geen overheidsgelden. We proberen met veel kunst en vliegwerk, met name door de inzet van veel fantastische vrijwilligers, de operationele kosten laag te houden. Daarmee houden we de ouderbijdrage relatief laag, zodat de school toegankelijk is en blijft voor zoveel mogelijk kinderen. Voor de verbouwing van het Kuiperijmuseum tot school is geen reserve beschikbaar.

Wilt u ons helpen een duurzame school te creëren voor vernieuwend onderwijs? Wij zijn heel blij met elk bedrag dat u kunt missen.

Vanwege onze ANBI-status is uw donatie aftrekbaar.

Dit is de link naar de Pif crowdfunding:

crowdfunding

Als u op een andere manier een bijdrage wilt leveren kunt u mailen naar:

sponsoring@guuskieftschool.nl

De Guus Kieft School: wie zijn wij?

De Guus Kieft School is een kleinschalige, democratische school voor primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen vanaf ruim 9 jaar. Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen. Wij spreken die natuurlijke nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van kinderen aan.

Werkwijze democratisch onderwijs

Democratisch onderwijs betekent dat leerlingen mee mogen beslissen over hun eigen leerproces op school. Bij ons heeft ieder kind de vrijheid om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen en om te leren op een manier die bij hen past. We gaan hierbij uit van de natuurlijke leerwensen van een kind. Zelfontdekkend leren en eigen verantwoordelijkheid zijn hier van belang.

Als leerling ben je hoofdeigenaar van je eigen leerproces. Dit geef je vorm in samenwerking met je begeleiders en vakdocenten. Zo leer je zelf structuur te brengen in je dag. Bijvoorbeeld door in overleg met je mentor je eigen rooster samen te stellen.

De Guus Kieft School ondersteunt met passend lesmateriaal en een divers lesaanbod. We werken niet met toetsen, tenzij de leerling daar om vraagt. Wel volgen we de leerlingen dagelijks in hun ontwikkeling en weten waar zij zich bevinden op de leerlijn. Wij geloven dat je zo leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.

Er zijn bij ons op school geen klassen. Daarom loop je ook nooit voor of achter. Je doet de dingen die bij je passen. Bij ons telt wie je bent, wat je wilt en wat jij nodig hebt voor je eigen ontwikkeling.

Drie routes:

Bij ons kan je wel een diploma halen maar het hoeft niet. Je kunt kiezen voor drie routes binnen de school:

1. De examenroute, door ieder jaar een paar deelcertificaten van het staatsexamen of proefexamens te halen. “Ik wil graag een diploma Vmbo-t, Havo of Vwo of een overgangsbewijs Havo-3 naar 4 halen.”

2. De gemengde route, deels schoolse vakken volgen en deels van alles ondernemen en stages lopen vanuit eigen interesses: “Ik wil alle wegen open houden, misschien word ik wel muzikant of ondernemer.”

3. De vrije route, veel projecten en stages organiseren, minder schoolse vakken volgen: “ Ik ga (nog) niet voor een diploma. Ik ga later gewoon een eigen bedrijf opzetten.”

Officieel erkend

Wij krijgen regelmatig de vraag of onze school officieel erkend is. Dit zijn wij zeker. Voor zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs is de Guus Kieft School goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

De Guus Kieft School ontvangt geen geld van de overheid. Dit maakt ons een particuliere school.