click here for English text


Contact met ouders

Minimaal twee keer per jaar vindt er een leerlingkringgesprek met de ouders van de leerling, de leerling zelf en de mentor plaats. Dan worden samen de leerdoelen van het kind vastgesteld en de manieren om die te bereiken.

ouders in en met de school

Wij hechten veel waarde aan betrokkenheid van ouders bij de school. De bedoeling is dat alle ouders hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door te helpen bij feesten, excursies en schoonmaak of hun expertise in te zetten bij gastlessen of PR-zaken.

We hechten er veel waarde aan om bij de besluitvorming alle direct of indirect betrokkenen mee te nemen bij die besluitvorming. Ouders hebben een eigen plaats en invloed in de organisatie van de school, door middel van het sociocratische organisatiemodel. Hierin hebben de ouders hun eigen kring, die aan de schoolorganisatie gekoppeld is.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam