Onze Visie

click here for English text

Wij geloven in de potentie van mensen, en dus ook van kinderen, om te kunnen en te willen leren. Wij geloven daarom dat het belangrijk is om randvoorwaarden te creŽren om kinderen de gelegenheid te geven om te leren op een manier die bij hen past, en die hen de gelegenheid geeft om als mondige, redzame en zich bij voortduring ontwikkelende mensen aan de samenleving deel te nemen.

In alle lagen van de maatschappij wordt er gevraagd naar mensen die eigen initiatieven tonen en creativiteit ontwikkeld hebben. De Guus Kieft School wil de basis van kinderen, waarbij ze nog in ruime mate over deze vaardigheden beschikken, behouden. Wij zijn van mening dat verantwoordelijkheid en samenleven alleen dan tot haar recht kan komen wanneer ieders eigen wijze tot uitdrukking mag komen in relatie tot de ander.

Onze Missie

Wij willen een school zijn die ruimte aan een kind geeft om op een manier die bij hem of haar past deel te kunnen nemen en te kunnen leren. We willen dit samen met elkaar, en dus samen met de kinderen doen, in actief respect voor elkaar, elkaars behoeften en elkaars grenzen. Dus ook in actief respect voor de behoefte van kinderen om te bewegen, hun verlangen naar de nabijheid van dieren en natuur, hun verlangen meer te willen weten dan de boeken voor hun leeftijd voorschrijven, hun verlangen om zelf te doen en te onderzoeken... kortom in een tijd dat kinderen meer dan ooit manifesteren dat ze kind zijn... in deze tijd past het minder dan ooit kinderen consumptief onderwijs te geven.

De Guus Kieft School is een nieuw initiatief om kinderen kansen te geven, ruimte te bieden op hun eigen wijze te leren wat ze kunnen.

We willen een school zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar, met primair een nadruk op de leeftijdsgroep in het basisonderwijs, waar kinderen verder kunnen leren uitgaande van datgene wat hun interesse heeft, uitgaande van de innerlijke motivatie van een kind waarbij de behoefte aan spel, beweging, muziek, het werken met allerlei materialen, onderzoeken, experimenteren en in interactie zijn met anderen (andere kinderen en begeleiders) hun eigen-wijze leermethodiek is.

De Guus Kieft School: Op jouw wijze, in jouw context, Leren wat je kan!

Meer informatie:

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam