De basis

De basis voor de omgangsvorm zijn de communicatievaardigheden zoals bijvoorbeeld Dr. Thomas Gordon deze uitgewerkt heeft in "Luisteren naar kinderen". Hierbij is het van belang om actief te luisteren, waarbij je continue feedback geeft aan de ander over hoe je hem of haar begrijpt. Dit heeft onder andere als gevolg dat de ander zich geaccepteerd zal voelen in zijn of haar behoeften. Van begeleiders wordt verwacht dat ze op een dergelijke manier om gaan met de kinderen en zij zullen hierin ondersteund en begeleid worden. Voor ouders en opvoeders zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld Gordon-trainingen te volgen. We gaan gelijkwaardig met elkaar om. Zowel de kinderen als de begeleiders als de andere betrokkenen. We communiceren open met elkaar, op een eerlijke manier en zijn daarbij altijd op zoek naar wat er echt aan de hand is. We werken in het besef, dat we allemaal op onze eigen manier in een voortdurend leerproces bezig zijn en dat we van elkaar, en aan elkaar leren. Iedereen is aanspreekbaar op zijn gedrag.We beseffen dat leren experimenteren is, dat feedback krijgen en feedback geven bij leren hoort, en dat handelen een zekere mate van 'slingeren' inhoudt.

Eten en drinken

Iedereen kan eten en drinken na ieder werkuurtje. Er zijn dus meerdere pauzes op een dag, tussen alle lesuren door. Van 11:15-12:15 is de grote pauze. In deze pauze is er naast het eten en drinken ook de schoolkring en de verderbrengkring.

Samen werken

Een kind of een begeleider kan een voorstel doen voor een activiteit waaraan meerdere personen kunnen deelnemen en waar op ingetekend kan worden. Van die activiteiten wordt een lesrooster samengesteld.

Er zijn op de Guus Kieft School begeleiders die leraar- of leerkrachtbevoegd zijn. Hun specifieke kennis wordt door de kinderen opgevraagd wanneer zij zelf niet uit vraagstukken komen. Verder doen begeleiders observaties en maken zij verslagen van keuzes die de kinderen maken. Wanneer kinderen de school verlaten voor een excursie gaan er volwassenen mee.

Kringen

De kring is een belangrijke vorm waarin meer kinderen zitten om te praten met elkaar. Iedereen kan een losse kring bij elkaar roepen. Iedereen kan vervolgens kiezen om aan de kring deel te nemen of om door te werken/spelen. Er zijn losse kringen en besluitkringen.

Losse kringen zijn de dagelijkse kringen waarin iedereen kan vertellen hoe het met hem of haar gaat en besluitkringen vinden een keer in de week plaats, of vaker wanneer daar behoefte aan is. In besluitkringen worden voorstellen gedaan over bepaalde zaken die te maken hebben met de school en wat er gebeurt (zie ook “sociocratische organisatie”).

Ouders

De begeleiders hebben met de leerlingen en hun ouders een aparte relatie. We gaan met ouders en kinderen een commitment aan met betrekking tot het samenwerken en steunen van de leer- en ontplooiingsprocessen. Het gaat erom dat we elkaar accepteren en feedback geven over leerprocessen van de kinderen en van onszelf, en ook van de ouders.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam