Vragen over de Guus Kieft School

Wat leren mijn kinderen op de Guus Kieft School?

Wij geloven erin dat kinderen van nature willen leren, en dat ook uitstekend kunnen. We richten een voorbereide omgeving in waarin de leerlingen zelf kunnen aangeven hoe hun leerproces verloopt. Iedereen kan met initiatieven komen, ook de begeleiders. Zo geven we vorm aan zowel spontaan leren, als aan interactief leren en wat we gemediëerd leren noemen.

Terug naar boven

Waar en hoe vind ik het schoolgebouw van de Guus Kieft School?

De Guus Kieft School is gevestigd in het stenen scoutinggebouw Kimball O'Hara aan de Amsterdamseweg. Het natuurgebied, waarin het gebouw gelegen is, heeft zijn ingang naast het adres Amsterdamseweg 380. Let op! De Amsterdamse weg gaat bij de graaf Florislaan haaks de hoek om. Daar waar de weg de hoek om gaat, kruist men het trambaantje van het museum trammetje naar Amstelveen. Direct over het trambaantje links is de ingang naar het scoutingterrein, tussen huisnummer 380 en nr.378

Het gebouw is op dit terrein te vinden, door net voor het eerste witte gebouwtje linksaf te lopen of te fietsen. Auto’s mogen alleen het terrein op rijden voor laden en lossen van zware spullen. De toegang moet steeds vrij blijven voor o.a. de brandweer.

Openbaar vervoer vanuit Amsterdam:

Bus 170 en 172 vanaf het Centraal Station via het Museumplein rechtstreeks: uitstappen halte Graaf Florislaan. Ook kun je GVB-bus 62 (gaat via Amstelstation) nemen. Uitstappen halte: Van Nijenrodeweg en dan overstappen op de 170 of de 172 tot de halte Graaf Florislaan.

Voor meer info (vertrek tijden en haltes) www.gvb.nl

Terug naar boven

Is jullie vorm van onderwijs officieel erkend?

Ja, de school is erkend voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Dat is alleen wel iets anders dan rijksfinanciering, we ontvangen geen geld van de overheid.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op de Guus Kieft School de kans krijgen om te voldoen aan een aantal doelen die het ministerie van onderwijs stelt. Om daarvoor te zorgen zoeken we de samenwerking met het ministerie en de schoolinspectie. We willen leren anders vormgeven, en leerprocessen effectiever maken.

DE PROEVE VAN EEN TOEZICHTKADER NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

De inspecteur kijkt hoe er gewerkt wordt, en spreekt met de de begeleiders, de leerlingen, met de directie.

Verder wordt er gekeken hoe en of de leerlingdossiers en het leerlingvolgsysteem wordt bijgehouden en of er voldoende bevoegde begeleiders en docenten zijn. Bij de afgelopen drie bezoeken waren de inspecteurs enthousiast en gaven een positieve beoordeling in hun rapport voor alle onderdelen waarop ze onze basisschoolonderwijs beoordelen. Voor ons voortgezet onderwijs zijn we ook erkend. Wel zoeken we, nu het aantal leerlingen dat voortgezet onderwijs volgt groeit en die leerlingen ook steeds meer toegroeien naar de leeftijd waarop ze deelcertificaten willen gaan halen op Havo- en VWO-niveau, nog iets meer versterking in ons aantal 1ste graads bevoegde docenten. :

  • Kwaliteitsaspect 1: Leerstofaanbod
  • Kwaliteitsaspect 2: c.q Pedagogisch klimaat c.q
  • Kwaliteitsaspect 3: Schoolklimaat
  • Kwaliteitsaspect 4: Didactisch handelen
  • Kwaliteitsaspect 5 en 6: Leerlingenzorg en toetsing
  • Kwaliteitsaspect 7: Leerresultaten
  • Kwaliteitsaspect 8, Kwaliteitszorg
  • Kwaliteirsaspect 9, Bevoegdheden docenten

Terug naar boven

Is de Guus Kieft School een school voor iedereen?

De Guus Kieft School is voor iedereen die zich verbonden voelt met onze visie en het waarmaken daarvan, waar respect vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijk zijn, zowel op school als thuis. Kinderen kunnen op de Guus Kieft School zichzelf zijn, en kunnen hun eigen leerproces in samenwerking met de begeleiders inrichten. Kinderen en tieners tussen de 3,5 jaar en de 18 jaar die belangstelling hebben om op de Guus Kieft School te komen, kunnen zes dagen komen proefdraaien. Als het wederzijds bevalt kunnen ze als leerling ingeschreven worden.

Terug naar boven

Is de Guus Kieft School een democratische school?

De Guus Kieft School valt onder de gemeenschappelijke noemer van de democratische scholen. Vanuit de geschiedenis en de inspiratiebronnen van de democratische scholen zijn er overeenkomsten met de uitgangspunten van Iederwijs en van Sudbury. Dat maakt de Guus Kieft School nog geen Iederwijsschool of Sudbury school; wij leggen onze eigen accenten en zijn sociocratisch georganiseerd.

Terug naar boven

Hoeveel kost de Guus Kieft School?

De GKS wordt niet bekostigd door het Rijk, daarom zijn we afhankelijk van de ouderbijdragen. We bieden bijzonder onderwijs, daar mag zeker voor betaald worden.

OUDERBIJDRAGE 2015/2016

De ouderbijdrage bedraagt € 4320 per jaar, gebaseerd op 33 uur per week, of € 3450 per jaar gebaseerd op: O 20 uur per week of minder, geldig t/m het schooljaar waarin het kind 5 jaar wordt, d.w.z. ….../....... O een jongere broer of zus van een ingeschreven leerling (voor max. twee kinderen uit een gezin kan het kortingstarief gelden)

Bij aanvang wordt eenmalig een maandbedrag borg betaald en eenmalig een entreebedrag van €568,- voor een fulltime leerling van 8 jaar of ouder. Voor broer/zus is dit entreebedrag €150,- . Voor een leerling die bijvoorbeeld wegens een verhuizing van een andere democratische school komt, wordt geen entreebedrag gerekend.

Terug naar boven

Is er aansluiting met het reguliere onderwijs?

Het doel van de Guus Kieft School is om leerlingen de gelegenheid te geven zich (op een bij hen passende manier) te ontwikkelen als mondige, redzame en 'ontplooide' leden van onze maatschappij. In het verleden hebben leerlingen steeds prima de overstap kunnen maken naar een andere basisschool of 1ste klas VO als ze ruim een halfjaar van te voren aangaven voor die richting te kiezen. Leerlingen kunnen op de Guus Kieft School ook het voortgezet onderwijs volgen. Zij kunnen op de Guus Kief School hun hele schooltijd leren op hun eigen manier en zelf doelen uitzetten met ondersteuning van de docenten en mentoren. De leerlingen die een regulier diploma willen halen, kunnen dat via de staatsexamens VMBO-t, Havo of Vwo doen.

Terug naar boven

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je ook contact opnemen met ons.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam