Wil je je aanmelden...

Een leerling kan worden aangenomen als zij of hij zes schooldagen heeft meegedaan en als er een gesprek is geweest met de begeleiders, de ouders en de leerling zelf en de vorige school (dit laatste in overleg met de ouders en de leerling) en uit dat gesprek is voortgekomen dat er van twee kanten voldoende vertrouwen is, dat de Guus Kieft School de leerling dat kan bieden waar de leerling en de ouders op uit zijn.

Zie onze contactgegevens.

© Alle rechten voorbehouden, Guus Kieft School, Amsterdam